Hoe groot was Alexander de Grote?

Professor Bert van der Spek (Vrije Universiteit Amsterdam) vertelde in het Rijksmuseum van Oudheden over de legendarische Alexander de Grote.

Waarom wordt Alexander 'de Grote' genoemd?Er zijn een heleboel koningen geweest die 'de Grote' genoemd worden. Meestal is dat omdat ze een groot gebied veroverd hebben. Denk bijvoorbeeld aan Karel de Grote. Soms kregen ze die titel al in hun eigen tijd, maar meestal later. Dat geldt ook voor Alexander. Hij heeft in korte tijd een enorm gebied veroverd van Macedonië tot Pakistan.

Hoe groot was het rijk van Alexander?
Alexander voerde het plan van zijn vader om Perzië aan te vallen uit. Het Perzische rijk was veruit het grootste rijk van die dagen in West-Azië en Europa. Het was het Amerika van de oudheid. Het liep van Egypte en Turkije in het westen tot Pakistan in het oosten. In de loop van 12 jaar wist hij dat te onderwerpen.

Hoe wist Alexander de weg zonder mobieltjes en internet?
Voor Alexander was deze tocht een groot avontuur. De Grieken wisten wel het één en ander over het Perzische rijk. De geschiedschrijver Herodotus had een boek gewijd aan de oorlogen tussen de Perzen en de Grieken en daarbij ook het Perzische rijk beschreven. Maar toch wist Alexander een heleboel niet. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat al die soldaten die enorme afstanden gelopen hebben, met gebrekkige kaarten, geen tom-tom, geen mobieltjes, geen internet. Natuurlijk waren er wel verkenners onderweg, maar zij moesten natuurlijk ook maar weer hun weg vinden.

Is Alexander ook voor ons van belang?
Alexander was de eerste westerse veroveraar van het Midden-Oosten en bracht oude culturen als die van Egypte, het land van de farao's, Mesopotamië (Irak), het land van het grote Babylon en de spijkerschriftcultuur, Israël, het land van de Bijbel en Perzië (Iran) in Grieks handbereik. Volgens sommige geleerden is Alexander van belang omdat hij de Griekse beschaving over het oosten heeft verspreid. Anderen beweren dat Alexander streefde naar de 'eenheid van de mensheid' en de tegenstelling tussen Grieken en niet-Grieken ('barbaren') wilde overbruggen. Weer anderen zien in Alexander de voorbereider van het christendom.

Waaraan is Alexander de Grote gestorven?
Alexander de Grote was nog maar 32 jaar oud toen hij overleed. De doodsoorzaak is onbekend. Het kan zijn dat hij malaria heeft opgelopen tijdens zijn veldtocht in Pakistan. Of misschien had hij te veel gedronken, want hij hield wel van een borrel. Maar het kan ook zijn dat hij is vergiftigd door een generaal...

2 opmerkingen: